Kada pregledate sajt urosevesprave.rs i druge sajtove, online oglasne mreže sa kojima radimo mogu postaviti anonimne kolačiće na Vaš računar, i koristiti slične tehnologije, kako bi razumeli Vaša interesovanja na osnovu vaših (anonimno) online aktivnosti, a time i da prilagode oglase relevantne Vama. Ako ne želite da primate takve prilagođene oglase, možete da posetite ovu stranicu i odjavite se od većine kompanija koja učestvuju u takvom oglašavanju. (To neće sprečiti da vidite oglase. Oglasi Vam jednostavno neće biti isporučeni preko ovih metoda ciljanja).

Ova politika privatnosti se ne odnosi na druge sajtove koji se pojavljuju kao veze sa naših sajtova i usluga. Web sajtovi trećih strana, aplikacije i usluge mogu koristiti različite načine u prikupljanju podataka od Vas, ali je to definisano njihovom politikom privatnosti. ATLAS Sport takođe, nije odgovoran za tačnost i sadržaj tih drugih web stranica, aplikacija i usluga.

Navedene podatke nećemo koristiti u bilo koje druge svrhe.

Zaštita privatnosti ličnih podataka korisnika sajta je od najvećeg značaja za našu kompaniju. Sve aktivnosti na internetu koje su povezane sa ATLAS Sport str su usklađene sa propisima Republike Srbije, a takođe prate intenciju GDPR.

Podacima o ličnosti smatraju se oni podaci koji otkrivaju vaš identitet, npr. vaše ime i prezime, adresa, broj telefona ili e-mail.

ATLAS Sport str prikuplja različite vrste podataka o ličnosti u zavisnosti od usluga koje pružamo naših kupcima, kao i vrste ugovora koje zaključujemo.

Prilikom online kupovine ATLAS Sport str obrađuje sledeće vrste podataka o ličnosti:

  • Ime i prezime
  • Broj telefona
  • E-mail adresa
  • Adresa (grad, ulica i broj, poštanski broj, broj stana i sprat)
  • Podaci o izvršenim transakcijama plaćanja
  • Drugi podaci neophodni za ispunjenje određene svrhe

 

Prilikom online kupovine, ATLAS Sport str obrađuje vaše podatke u svrhu pužanja usluga i izvršenja ugovornih i predugovornih aktivnosti, uključujući, a ne ograničavajući se na pružanje usluga dostave kupljenih proizvoda na kućnu adresu, plaćanje preko administrativne zabrane, dodeljivanje pupusta na osnovu ostvarenog kupona, rešavanje po primljenim reklamacijama, kao i pružanja drugih usluga koje ATLAS Sport str nudi svojim kupcima.

Obradu navedenih podataka vršimo u cilju zaključenja i izvršenja ugovora sa Vama, kao i u cilju poštovanja zakonskih obaveza.

ATLAS Sport str naročito vodi računa, da vaši podaci o ličnosti ne budu ustupljeni neovlašćenim licima. Upravo zbog toga, unutar naše kompanije, pristup podacima, koje ste nam stavili na raspolaganje, imaju samo oni sektori odnosno oni zaposleni kojima su isti neophodni za ispunjenje svrhe za koju su podaci o ličnosti prikupljeni, a kojima je u opisu posla obrada podataka o ličnosti.

Pored naših zaposlenih, u cilju pružanja određenih usluga, vaše podatke možemo da ustupimo trećim licima koji pružaju usluge u ime ATLAS Sport str (npr. Kurirske službe, Služba reklamacija, IT partneri koji se bave održavanjem web sajta/mobilne aplikacije).

U svim ovim slučajevima naš odnos sa eksternim parterima i način zaštite i postupanja sa vašim podacima o ličnosti obezbedili smo ugovorima u skladu sa Zakonom.

Sve prikupljene informacije o vama prilikom online kupovine su sigurne i nećemo ih ni pod kojim uslovima zloupotrebiti niti prodavati na tržištu, što vam osigurava potpuno sigurno i bezbedno poslovanje i saradnju sa ATLAS Sport str. Svi naši zaposleni (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje svih načela zaštite podataka o ličnosti.

ATLAS Sport str preduzima sve mere kako bi maksimalno osigurala lične podatke. Ti podaci su brižljivo osigurani od gubitka, uništavanja, izmena, falsifikovanja, manipulacije i neovlašćenog pristupa ili upotrebe.

ATLAS Sport str preporučuje svim roditeljima ili starateljima da decu uče bezbednom i odgovornom postupanju sa ličnim podacima na Internetu. Maloletnici ne bi trebalo da otkrivaju svoje lične podatke ATLAS Sport str bez prethodne dozvole roditelja ili staratelja. ATLAS Sport str nikada neće namerno uzimati lične podatke od maloletnika, niti ih na bilo koji drugi način koristiti, niti ih ustupiti trećim licima bez dozvole.

ATLAS Sport str će podatke o ličnosti čuvati samo onoliko koliko je to neophodno za ispunjenje svrhe za koju su podaci prikupljeni, a nakon toga samo ukoliko postoji pristanak lica, zakonska obaveza ili legitiman interes.

U okviru našeg poslovnog odnosa u obavezi ste da nam dostavite samo one podatke koje prikupljamo u cilju ispunjenja određenih zakonskih obaveza. Podatke koje nam dostavljate u cilju zaključenja i izvršenja ugovora i po osnovu pristanka, dostavljate isključivo na dobrovoljnoj bazi. S tim da napominjemo da bez svih podatka koji su nam neophodni za ispunjenje svrhe, po pravilu nećemo biti u mogućnosti da započnemo poslovni odnos sa Vama i pružimo Vam dogovorene usluge.

Za dodatne informacije o tome kako obrađujemo i postupamo sa vašim ličnim podacima možete pogledati u našoj Politici provatnosti objavljenoj na sajtu, a uvek nam se možete obratiti i na mail adresu urostadic@urosevesprave.rs ili putem pošte na adresu Radnička 47, Čukarička padina, 11030 – Beograd.

Svaka novonastala promena po pitanju privatnosti će biti objavljena na sajtu urosevesprave.rs

Nastavkom kupovine na našem sajtu, smatraćemo da ste u potpunosti pročitali i razumeli uslove pod kojima obrađujemo vaše podatke o ličnosti i da ste nakon čitanja i razumevanja pristali na primenu istih.

  • Adresa: Radnička 47, (preko puta OMV pumpe), Beograd - prikaži
  • Telefon: 011/357-22-31, 060/512-94-66

Kosovo je Srbija Zastava Srbije

© ATLAS sport, prodavnica sportske opreme, Beograd, Srbija 2024. Razvoj brenda i softverska rešenja: GSM Solutions.

Ovaj sajt koristi kolačiće, koristimo ih da bismo vam olakšali proces kupovine i prezentacije artikala i unapređenje sajta. Ako nastavite da koristite ovu veb prezentaciju, pretpostavićemo da se slažete sa korišćenjem kolačića i da ste pročitali našu politiku oko privatnosti na strani privatnost korisnika, stranu o garanciji, načinima plaćanja, načinima isporuke robe i naravno uputstvo o naručivanju.